aquDesprés del procés de verificació dels màsters de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB que ha tingut lloc durant el curs 2015-16, el Màster Oficial Interuniversitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes ha rebut la verificació amb la menció de “en progrés d’excel·lència”.

En l’informe provisional (encara és obert el període d’al·legacions, el Comitè d’Avaluació Externa destaca valora el nostre màster de manera positiva en

  • la qualitat del programa formatiu,
  • la pertinença de la informació pública,
  • l’eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat i
  • l’eficàcia del sistema de suport a l’aprenentatge

A més, valora amb una menció d’excel·lència

  • l’adequació del professorat al programa formatiu i
  • la qualitat dels resultats del programa formatiu.

El coordinador, en Xavier Villalba, vol agrair la gran feina dels professors del màster i especialment la de l’excoordinadora, l’Eulàlia Bonet, la del coordinador de la UB, en Lluís Cifuentes, i la del coordinador de literatura de la UAB, l’Enric Cassany. També vol fer esment del suport rebut durant el procés de verificació pels professors, els estudiants, els exestudiants i les institucions que acullen les pràctiques externes. Sense la col·laboració de tothom, això no hauria estat possible.