Horaris i aules per al curs 2023-2024

Calendari i professorat per al curs 2023-2024

Distribució de les classes

1r SEMESTRE

La docència del 1r semestre es fa a la UAB (dilluns i dimecres) i a la UB (dimarts i dijous).

2n SEMESTRE

La presencial del segon semestre es fa a la UB (dilluns).