El Màster Oficial Interuniversitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura catalanes (MOIELLC), coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, pertany al Programa Oficial de Postgrau de Llengua i Literatura.

L’objectiu del màster és proporcionar una formació específica i avançada en llengua i literatura catalanes, tant pel que fa als aspectes teòrics com pel que fa als aspectes més aplicats. Els estudis estan organitzats en dues especialitats: lingüística catalanaliteratura catalana.

Especialitats – Itineraris

A. LINGÜÍSTICA CATALANA

Estudi avançat de la llengua catalana en els seus aspectes gramaticals, sincrònics, diacrònics i d’ús

B. LITERATURA CATALANA

Estudi avançat de la literatura catalana en totes les seves èpoques (de l’Edat Mitjana a l’actualitat), incloent-hi l’estudi de l’edició de textos i de les grans escoles crítiques