Aquestes són algunes de les possibles orientacions professionals en finalitzar el Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats de llengua i literatura catalanes (MOIELLC):

  • Gestió i difusió del patrimoni literari
  • feines editorials i d’edició (assessorament de col·leccions, correcció, tractament d’originals)
  • participació en revistes
  • planificació d’activitats de dinamització lingüística i cultural
  • assessorament lingüístic
  • accions de normalització lingüística (ensenyament i difusió de la llengua)
  • accions d’assessorament en els mitjans de comunicació