El màster, de caràcter oficial, ofereix els instruments metodològics adequats per formar investigadors i professionals de les arts escèniques, combinant els plantejaments teòrics amb la recerca sobre la pràctica, i permet l’accés als estudis de doctorat de la UAB o de qualsevol altra universitat europea.