Grup de Recerca en Arts Escèniques (GRAE)
Pàgina web: http://grupsderecerca.uab.cat/grae/

 

Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana (TRILCAT)
Pàgina web: http://trilcat.upf.edu/

 

Grup de Recerca de Teatre Comparat (TEATRESIT)
Pàgina web: http://grupsderecerca.uab.cat/teatresit/

 

Grup de Recerca en Escriptures Subversives (GRES)
Pàgina web: http://grupsderecerca.uab.cat/gres/

 

Les músiques en les societats contemporànies
Pàgina web: http://www.musc.cat/

 

GREGA. Grup d’ Investigació d’Estètica General i Antropologia Teatral (UB i IT)
Pàgina web: https://sites.google.com/site/esteticafilosofia/grega-1