Calendari i horaris. Curs 2022-2023

ENTREVISTES

1, 2 i 5 DE SETEMBRE DE 2022
  • Entrevistes personalitzades, en format virtual, per als estudiants que vulguin optar a matricular-se al mòdul de Pràctiques externes. Atès que només es disposa de deu places per a les Pràctiques Externes, es demana als estudiants que aspirin a matricular-s’hi que lliurin amb una setmana d’antelació, a tot estirar, un breu curriculum vitae a la professora Carlota Subirós (subirosbc@institutdelteatre.cat), en què s’especifiqui la formació i l’activitat duta a terme en l’àmbit de les arts escèniques.El professorat del mòdul valorarà especialment la qualitat de la formació teòrica i de les experiències pràctiques en l’àmbit de les arts escèniques, tant d’índole professional com amateur. Com que l’orientació de les pràctiques no és professionalitzadora sinó de recerca en els processos creatius, l’estudiant que vulgui fer-ne haurà de tenir una formació pràctica específica que permeti disposar d’un coneixement previ que faciliti la seva incorporació en la institució o entitat d’acollida.D’altra banda, també es valorarà la diversitat de trajectòries dels estudiants i les possibilitats reals d’integració en les destinacions d’acord amb la borsa de pràctiques disponible.

TUTORIA DE MATRÍCULA

DIMARTS, 6 DE SETEMBRE DE 2022
 • 11 h Tutoria de matrícula. Sessió virtual a través del Teams. Per accedir-hi, cliqueu aquí

AUTOMATRÍCULA

A PARTIR DEL 13 DE SETEMBRE DE 2022

INAUGURACIÓ DEL CURS 2022-2023

DIVENDRES, 23 DE SETEMBRE DE 2022
 • 12 h. Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB (B7/052)
  Conferència de Tania Faúndez Carreño: “La violencia de estado en el teatro mapuche (Chile, siglo XXI)

CURS ACADÈMIC 2022-2023

PRIMER SEMESTRE
 • 43150 Metodologies d’anàlisi i investigació de les arts escèniques, 15 cr. – S1, dilluns i dimecres, UAB/ IT
 • 43152 Laboratori de direcció d’actors i escenificació, 6 cr. – S1, dijous, IT
 • 43153 Laboratori de dramatúrgia, 9 cr. – S1, dimarts, IT
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
16.00-19.00
43150 (UAB, IT) 43153 (IT) 43150 (UAB, IT) 43152 (IT) Activitats complementàries
Recuperació de classes, si cal

 

SEGON SEMESTRE
 • 43155 Treball de fi de màster, 12 cr. – S2, sense horari reglat
 • 43156 Arts Escèniques i altres arts, 6 cr. – S2, dimecres, UAB
 • 43157 Crítica i recepció del drama contemporani, 6 cr. – S2, dilluns, UAB
 • 43158 Història i historiografia de les arts escèniques, 6 cr. – S2, dimarts, IT
 • 43159 Metodologia de la investigació en la dansa, 6 cr. – S2, dijous, IT
 • 43160 Pràctiques externes, 6 cr. – S2, sense horari reglat
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
16.00-19.00
43157 (UAB) 43158 (IT) 43156 (UAB) 43159 (IT) Activitats complementàries
43155 i 43160
Recuperació de classes, si cal

 

43150 Metodologies d’anàlisi i investigació de les arts escèniques – coord. Jordi Jané

 1. Núria Santamaria. 3, 10 i 17 d’octubre. UAB.
 2. Mercè Saumell. 5, 12, 19 i 26 d’octubre, i 2 de novembre. IT.
 3. Francesc Foguet. 24 d’octubre, i 7 i 14 de novembre. UAB.
 4. Francesc Cortès. 21 i 28 de novembre. UAB.
 5. Lluís Masgrau. 9, 16, 23 i 30 de novembre, i 7, 14 i 21 de desembre. IT.
 6. Davide Carnevali. 11, 18 i 25 de gener, i 1 i 8 de febrer. IT.

43152 Laboratori de direcció d’actors i escenificació – coord. pendent

 1. Ramon Simó. 6, 13, 20 i 27 d’octubre, 3, 10, 17 i 24 de novembre, 1, 15 i 22 de desembre, i 12 de gener. IT.

43153 Laboratori de dramatúrgia – coord. Carles Batlle

 1. Beth Escudé. 4, 11, 18 i 25 d’octubre, i 8 de novembre. IT.
 2. Carles Batlle. 15, 22 i 29 de novembre, 13 i 20 de desembre, 10, 17, 24 i 31 de gener, i 7 de febrer. IT.

43155 Treball de fi de màster – coord. Núria Santamaria i Daniela Palmeri

 • El 30 de setembre, a les 16.00 hores: primera reunió informativa amb el coordinador del mòdul. UAB.
 • Durant el mes d’octubre: proposta de tema i adjudicació de tutor.
 • Durant el mes de novembre, primera sessió de tutoria amb el tutor assignat.
 • Durant el segon semestre, la resta de sessions de tutoria (tres, com a mínim)
 • El 6 de febrer: cada estudiant ha d’enviar per correu electrònic, al seu tutor i al coordinador del mòdul, un informe que contingui una exposició breu de: a) presentació del TFM; b) hipòtesi de partida; c) objectius; d) estat de la qüestió bibliogràfica; e) metodologia de treball; f) índex provisional; g) avenços significatius, i h) dubtes i problemes. Extensió de l’informe: 4 pàgines (8.400 caràcters amb espais) com a màxim.
 • El 2 de juny: el tutor ha de poder llegir un primer esborrany del TFM complet (es recomana, tanmateix, que es facin revisions parcials del treball durant les tutories).
 • El 3 de juliol, abans de les 14.00 h.: data límit de lliurament del TFM; cal enviar-ne una còpia, per correu electrònic i en format pdf, a la secretaria del Departament de Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB (d.fil.catalana@uab.cat) amb còpia al coordinador del mòdul (nuria.santamaria@uab.cat i Daniela Palmeri). No s’admetran treballs fora d’aquest termini.
 • El 16 de juliol, es faran públics els tribunals.
 • Abans del 31 de juliol, cada estudiant ha d’enviar, per correu electrònic i en pdf, una còpia definitiva del seu TFM al tutor i als membres del tribunal.
 • El 1i 4 de setembre: defensa pública dels treballs a la UAB.

43156 Arts Escèniques i altres arts – coord. Anna Corral

 1. Anna Corral. 15 i 22 de febrer. UAB
 2. Jordi Jané. 1 i 8 de març. UAB.
 3. Núria Llorens. 15, 22 i 29 de març, i 12 d’abril. UAB.
 4. Anna Solanilla. 19 i 26 d’abril, i 3 i 10 de maig. IT.

43157 Crítica i recepció del drama contemporani – coord. Núria Santamaria

 1. Núria Santamaria. 13, 20 i 27 de febrer, i 6 i 13 de març. UAB.
 2. Francesc Foguet. 20 i 27 de març, i 3, 17 i 24 d’abril. UAB.

43158 Història i historiografia de les arts escèniques – coord. Christine Schmutz

 1. Christine Schmutz. 22 i 28 de febrer; 7, 14 i 21 de març, i 4, 11 i 18 d’abril. IT.
 2. Antoni Ramon. 25 d’abril, i 2, 9 i 16 de maig. IT.

43159 Metodologia de la investigació en la dansa –coord. Roberto Fratini

 1. Ester Vendrell, 7 d’octubre*, 16 i 23 de febrer, i 2 i 9 de març. IT.
 2. Roberto Fratini, 16, 23 i 30 de març, i 13 i 20 d’abril. IT.
  (*) Sessió dedicada a la metodologia de la recerca, especialment en dansa, oberta a tots els estudiants del màster.

43160 Pràctiques externes – coord. Helena Tornero.
Professora responsable: Carlota Subirós

 • 14 d’octubre, a les 16h, reunió inicial amb la tutora de les Pràctiques Externes. IT.
 • 4 de novembre, a les 16h, reunió per estudiar el perfil i el tipus de pràctica. IT.
 • 13 de gener, a les 16h, reunió per acabar de definir els perfils i tancar els convenis. IT.
 • 14 d’abril, a les 16h, tutories de seguiment. IT.
 • 9 de juny, a les 16 h, tutories de seguiment. IT.
 • 7 de juliol: lliurament de la memòria. IT.
 • 7 de setembre: defensa de la memòria. IT.