Arqués i Corominas, Rossend

Arqués i Corominas, Rossend

Departament de Filologia Francesa i Romànica. Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)

Balañà, Glòria

Balañà, Glòria

Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (ITB)

Batlle i Jordà, Carles

Batlle i Jordà, Carles

Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (ITB)

Carnevali, Davide

Carnevali, Davide

Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (DEC)

Corral Fullà, Anna

Corral Fullà, Anna

Departament de Filologia Francesa i Romànica. Facultat de Traducció i Interpretació (UAB)

Cortés i Mir, Francesc

Cortés i Mir, Francesc

Departament d'Art i Musicologia. Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)

Escudé Gallés, Beth

Escudé Gallés, Beth

Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (ITB)

Foguet i Boreu, Francesc

Foguet i Boreu, Francesc

Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)

Fratini, Roberto

Fratini, Roberto

Departament de Teoria i Història de les Arts Escèniques (ITB)

Jané Lligé, Jordi

Jané Lligé, Jordi

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)

Llorens Moreno, Núria

Llorens Moreno, Núria

Departament d'Art i Musicologia. Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)

Masgrau i Peya, Lluís

Masgrau i Peya, Lluís

Departament de Teoria i Història de les Arts Escèniques (ITB)

Palmeri, Daniela

Palmeri, Daniela

Departament de Filologia Francesa i Romànica. Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)

Rafa, Marta

Rafa, Marta

Departament de Disseny Escènic (ITB)

Ramon i Graells, Antoni

Ramon i Graells, Antoni

Secció de Composició Arquitectònica. Escola Superior d'Arquitectura (UPC)

Santamaria i Roig, Núria

Santamaria i Roig, Núria

Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filosofia i Lletres (UAB)

Saumell i Vergés, Mercè

Saumell i Vergés, Mercè

Departament de Teoria i Història de les Arts Escèniques (ITB)

Schmutz, Christina

Schmutz, Christina

Departament de Teoria i Història de les arts escèniques (TEO)

Simó Vinyes, Ramon

Simó Vinyes, Ramon

Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (ITB)

Solanilla, Anna

Solanilla, Anna

Departament de Disseny Escènic (ITB)

Subirós, Carlota

Subirós, Carlota

Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (ITB)

Szpunberg, Victoria

Szpunberg, Victoria

Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (ITB)

Vendrell, Ester

Vendrell, Ester

Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia (ITB)