El proper 3 de setembre de 2019, els estudiants del Màster Universitari en Estudis Teatrals defensaran els seus Treballs de Fi de Màster (TFM).

Obertes al públic interessat, les lectures d’aquests treballs de recerca tindran lloc a les aules 202 i 203 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.

Hora i aula

Títol i autor/a

Tribunal*

9.00 h.
Aula 202

Edició i estudi preliminar de ‘La famosa comedia de la entrada del marqués de los Vélez’, d’Arnau Aina Cabistany

P: Rossend Arqués
S: Francesc Foguet
V: Miquel M. Gibert

9.00 h. 
Aula 203

La música. Com a element a favor de l’intèrpret musical, de Júlia Diaz Amela

P: Francesc Cortès
S: Núria Llorens
V: Ester Vendrell

10.00 h.
Aula 202

Aproximació al primer teatre de Joan Soler i Antich (1964-1967), d’Aïda Ayats Rodríguez

P: Núria Santamaria
S: Miquel M. Gibert
V: Francesc Foguet

10.00 h. 
Aula 203

La performance com a activitat subversiva contra el fonamentalisme religiós i contra el sistema sociopolític heteropatriarcal als processos artístics ‘The Shadow’ i ‘La muerte del artista’, d’Abel Azcona, de Lola Aymerich i Marginet

P: Lluís Masgrau
S: Beth Escudé
V: Víctor Molina

11.00 h. 
Aula 202

Les tragèdies polítiques inèdites de Jordi Teixidor. Esbós d’una trajectòria soterrada amb el focus en ‘Creont’, ‘La piranya’ i ‘Estat de setge’ (1900-1995), de Ramon Aran Vilà

P: Miquel M. Gibert
S: Beth Escudé
V: Francesc Foguet

11.00 h. 
Aula 203

Teatro hiperrealista (Reconstrucción del hiperrealismo a partir de las propuestas escénicas y dramatúrgicas planteadas por otros autores), de Diego Jesús Mora Aldana

P: Anna Corral
S: Víctor Molina
V: Mercè Saumell

12.00 h.
Aula 202

El Pont Flotant: hacia una dramaturgia del cuerpo, de Mireia Izaquierdo de Benito

P: Ester Vendrell
S: Lluís Masgrau
V: Víctor Molina

12.00 h. 
Aula 203

El ballet en la ‘Poesia escènica’ de Joan Brossa. ‘Normes de mascarada’ (1948-1950/1954), de Nerea Blanch Freixes

P: Núria Santamaria
S: Núria Llorens
V: Francesc Foguet

13.00 h. 
Aula 202

La historització del teatre de Bertolt Brecht, d’Albert Reverendo Mascort

P: Rossend Arqués
S: Francesc Foguet
V: Lluís Masgrau

13.00 h.
Aula 203

Paradigma Cíborg. Nuevas propuestas escénicas, de Laura Aragón Duat

P: Mercè Saumell
S: Anna Corral
V: Anna Solanilla

14.00 h. 
Aula 202

Falsas biografías musicales como estrategias de reivindicación sociocultural en la escena catalana contemporánea, de Salvador Sánchez Sánchez

P: Francesc Cortès
S: Mercè Saumell
V: Núria Santamaria

14.00 h.
Aula 203

La utopía de las capitales. Reflexiones sobre dramaturgismo y dramaturgia urbana, de Sergio Gilabert Vicencio

P: Beth Escudé
S: Antoni Ramon
V: Anna Solanilla

15.00 h. 
Aula 202

El teatre aplicat a l’educació com a eina motivacional intrínseca de l’adolescència, de Xesca Vela

P: Miquel M. Gibert
S: Núria Santamaria
V: Rossend Arqués

15.00 h.
Aula 203

Protocolos de intimidad: programación y artesanía de la experiencia teatral inmersiva, de Paula Pascual de la Torre

P: Ester Vendrell
S: Víctor Molina
V: Beth Escudé

16.00 h. 
Aula 202

Teatro Alarcón: posibilidades de un espacio teatral en abandono, d’Elva Araceli González Juárez

P: Anna Solanilla
S: Francesc Foguet
V: Antoni Ramon

16.00 h.
Aula 203

El elemento de la acción transformadora según Jorge Eines, en el estudio de caso de ‘Enter Achilles’ de la compañía DV8 como paradigma del Thanztheater, de Nadiezhda Flores

P: Mercè Saumell
S: Lluís Masgrau
V: Ester Vendrell

17.00 h. 
Aula 202

Projectes de dansa: l’impacte social de l’art. Vinculació dels professionals, avaluació de l’impacte social i evolució del binomi artístic-social en les polítiques culturals, partint de l’anàlisi de projectes de dansa amb impacte social, de Montserrat Iranzo i Domingo

P: Lluís Masgrau
S: Anna Solanilla
V: Antoni Ramon

17.00 h.
Aula 203

Trencant bases: l’evolució dels rols femenins contemporanis en dos textos de Cristina Clemente (2013 i 2018), d’Alba Cuenca Sánchez

P: Beth Escudé
S: Anna Corral
V: Núria Santamaria

18.00 h. 
Aula 202

El mimo de ‘Julio César’. Revisión del mimo romano y estudio de caso de una contienda entre mimos en el año 46 aC, de José María Egea Marín

P: Lluís Masgrau
S: Antoni Ramon
V: Rossend Arqués

18.00 h.
Aula 203

Multiniveles discursivos en dramaturgias relacionales: esferas de copresencia como necesidades actuales, de Rosario Bernaschina Cuadra

P: Beth Escudé
S: Mercè Saumell
V: Víctor Molina

* P: president/a; S: secretari/ària; V: vocal.

Observacions per als estudiants

Cada estudiant ha de lliurar personalment o per correu postal una còpia definitiva del seu TFM al tutor i als membres del tribunal abans del 31 de juliol.

Vegeu http://masters.filescat.uab.cat/muet/index.php/professorat-del-master/

Observacions per als tribunals dels TFM

Els tribunals han d’emetre una acta al final de la sessió de lectura pública, convenientment signada per tots els seus membres, que s’ha de deixar a la secretaria del Departament.

Al final de la sessió, el president del tribunal comunicarà a l’estudiant la qualificació del TFM. No podrà decidir encara, si escau, la concessió de la Matrícula d’Honor.

La Matrícula d’Honor serà concedida a l’estudiant que tingui la millor qualificació del TFM i el millor expedient acadèmic; en conseqüència, fins que no s’acabin totes les lectures el coordinador del mòdul no podrà assignar-la.