Deu passos a seguir per a la matrícula del curs 2020-2021

 1. Llegir atentament la informació de la pàgina oficial de la UAB i la del Màster Universitari en Estudis Teatrals:
  http://www.uab.cat/masteroficial/estudis-teatrals/
  http://masters.filescat.uab.cat/muet/
 2. Formalitzar la inscripció a través de la pàgina oficial del Màster (UAB).
 3. Llegir amb atenció la informació sobre el calendari i els horaris del curs, i també sobre les guies docents, que trobareu a la pàgina web del MUET.
 4. Assistir a les entrevistes personalitzades, en format virtual, si voleu optar a matricular-vos al mòdul de Pràcticum (vegeu http://masters.filescat.uab.cat/muet/index.php/curs-2020-2021/)
 5. Assistir a la tutoria de matrícula del màster en format virtual (vegeu-ne el dia i l’hora en aquest enllaç: http://masters.filescat.uab.cat/muet/index.php/curs-2020-2021/)
 6. Automatricular-se al màster.
 7. Activar l’accés al Campus Virtual i a l’adreça electrònica oficial, nexe de comunicació amb el professorat: vegeu-ne les instruccions a l’agenda de l’estudiant. Es recomana visitar periòdicament tots dos espais.
 8. Revisar el calendari del curs atenent als mòduls en què us heu matriculat.
 9. Vetllar perquè la matrícula i els procediments administratius s’hagin fet correctament (revisar el full de matrícula i l’expedient): http://sia.uab.cat/
 10. Consultar, si cal, dubtes a la coordinació general del màster o als cooordinadors dels mòduls.

 

NOTA IMPORTANT:
No s’admetran canvis de matriculació de mòduls un cop començat el semestre.

BON COMENÇAMENT DE CURS!
La coordinació del Màster