Les lectures dels TFM del MUET tindran lloc els dies 2 i 3 de setembre de 2021 en format virtual.

DIJOUS, 2 DE SETEMBRE

HORARI

TÍTOL, AUTOR I TUTOR

TRIBUNAL

9.00 h.

El teatre en horari lectiu a les escoles. L’art per fer un món millor, de Thaís Campamà Sanz / Carles Batlle

P: Francesc Cortès
S: Daniela Palmeri
V: Francesc Foguet

9.00 h.

Recursos del teatre còmic en programes de TV de crònica rosa en contrapartida amb el vincle d’altres arts en el teatre de la comèdia. Els casos de Mediaset i Tricicle, de Janet Capdevila / Beth Escudé

P: Núria Santamaria
S: Lluís Masgrau
V: Beth Escudé

11.00 h.

Animal tristesa negre. Anja Hilling. L’animal tràgic segueix bategant?, de Jordi Cardoner Lozano / Carles Batlle

P: Daniela Palmeri
S: Ester Vendrell
V: Christina Schmutz

11.00 h.

El impulso creativo en Terezin. Alegoría, ironía y metáforas (Kurt Gerron vs. Hans Krása), d’Emiliano Carilla / Jordi Jané

P: Rossend Arqués
S: Núria Llorens
V: Jordi Jané

13.00 h.

Liminaritat i dislocació en el dispositiu poètic de Maria Sevilla al festival Poetry Africa 2020, de Roser Casamayor de Bolòs / Núria Santamaria

P: Jordi Jané
S: Christina Schmutz 
V: Núria Santamaria

13.00 h.

De la autoficción teatral a la teatralidad de la vida: trasvase del decálogo de autoficción de Sergio Blanco a la red social Instagram, de Melanie Catan / Miquel M. Gibert

P: Anna Solanilla
S: Beth Escudé
V: Miquel M. Gibert

15.00 h.

Entre el cuerpo y el texto: ‘May B’ de Maguy Marin y Samuel Beckett, de Marta Crespo Campos / Lluís Masgrau

P: Núria Santamaria
S: Francesc Foguet
V: Lluís Masgrau

15.00 h.

Teatro musical brasileño: una historia de rituales antropofágicos, d’Henrique Barbosa Curado Filho / Beth Escudé

P: Ester Vendrell
S: Francesc Cortès
V: Beth Escudé

17.00 h.

Da Pirandello a Ronconi: analisi di ‘Sei personaggi in cerca d’autore’, de Laura Deiana / Daniela Palmeri

P: Rossend Arqués
S: Anna Solanilla
V: Daniela Palmeri

17.00 h.

La mujer en las obras solariegas cubanas. Arquetipos femeninos dramáticos desde cinco obras cubanas contemporáneas, de Meritxell Díaz Sànchez / Francesc Foguet

P: Enric Gallén
S: Miquel M. Gibert
V: Francesc Foguet

 

DIVENDRES, 3 DE SETEMBRE

HORARI

TÍTOL, AUTOR I TUTOR

tribunal

9.00 h.

El cuerpo excéntrico. Un estudio sobre la capacidad de transgresión del títere en el marco de la Casa-taller de marionetas de Pepe Otal, de Mikel Fernandino Hernández / Roberto Fratini

P: Lluís Masgrau
S: Núria Llorens
V: Anna Solanilla

11.00 h.

El Teatre de l’Oprimit d’Augusto Boal i la seva relació amb el feminisme a partir de la companyia Averlasailas, d’Alba Flor Salas / Antoni Ramon Graells

P: Rossend Arqués
S: Núria Llorens
V: Francesc Foguet

11.00 h.

Aproximaciones de la compañía Cirk La Putyka a la dramaturgia circense a través del anàlisis de los espectáculos ‘Late Night Show-Ladies night y Honey, d’Adela Horňanská / Mercè Saumell

P: Anna Solanilla
S: Daniela Palmeri
V: Francesc Cortès

13.00 h.

Para una teoría de la adaptación en el ámbito teatral. Estudio de tres obras narrativas llevadas a escena durante la temporada 2020-2021 en Barcelona, d’Amélie Jacquet / Mercè Saumell

P: Rossend Arqués
S: Christina Schmutz
V: Jordi Jané

13.00 h.

Adrià Gual i el teatre líric català. La temporada 1905-1906 de Visions Musicals als Espectacles-Audicions Graner, de José Miguel Pérez Aparicio / Francesc Cortès i Mir

P: Enric Gallén
S: Beth Escudé
V: Francesc Cortès

15.00 h.

Guerra, memoria y dramaturgia. ‘Madre Coraje y sus hijos’ en el teatro colombiano, de Sirey Zabeth Rojas Herrera / Francesc Foguet 

P: Enric Gallén
S: Miquel M. Gibert
V: Francesc Foguet

15.00 h.

L’atenció somàtica en la construcció de la presència escènica, aproximació pràctica, de Xavier Sisquella / Ester Vendrell

P: Lluís Masgrau
S: Christina Schmutz
V: Ester Vendrell

17.00 h.

Ambigú. Vídeo revista de teatro. Pescant al fons documental d’arts escèniques de Benecé Produccions, de Maria Zaragoza i Lahoz / Núria Llorens

P: Núria Santamaria
S: Núria Llorens
V: Anna Corral

19.00 h.

El rostre de Yourcenar i la reivindicació de Roig. Comparativa del tractament del mite d’Electra per Marguerite Yourcenar i Montserrat Roig, de Marta Santisteban Viaplana / Enric Gallén

P: Núria Santamaria
S: Miquel M. Gibert
V: Enric Gallén

19.00 h.

Activismo decolonial en las artes escénicas: surgimiento, desarrollo y perennidad. El caso de Tinta Negra, d’Adeline Flaun / Roberto Fratini

P: Jordi Jané
S: Ester Vendrell
V: Anna Corral