Les lectures dels TFM del MUET tindran lloc el dia 2 de setembre de 2022 en format presencial i, en algun cas excepcional, virtual.

Divendres, 2 de setembre de 2022, Aules 208 i 209 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB

Horari i  aula Autor/a i títol tribunal
10.00
aula 208
Balart Rovira, Georgina, Impacte de la tècnica del wiewpoints en l’etapa d’investigació experimental dins dels processos de creació col·lectiva, aproximació pràctica P: Beth Escudé
S: Roberto Fratini
V: Christine W. Schmutz
10.00 h.
aula 209
Bové Argelich, Esther, La confrontació metodològica del treball de la veu en el context del teatre postdramàtic. Primera aproximació a unes noves eines per a la veu emancipada P: Mercè Saumell
S: Lluís Masgrau
V: Ester Vendrell
11.00 h
aula 208
Mosquera, Eddy Janeth, Mina-Woyzeck y Bororó: rasgos del teatro popular identificador en la escena afrocolombiana P: Jordi Jané
S: Daniela Palmeri
V: Núria Santamaria
11.00 h
aula 209
Font Mir, Antoni, ’Pel teu amor’: l’empremta del teatre líric català P: Carles Batlle
S: Antoni Ramon
V: Francesc Cortès
12.00 h
aula 208
Candia Flores, Lorena, La vía del canto en el arte como representación y el arte como vehículo: estudio evolutivo del enfoque y la técnica P: Ester Vendrell
S: Mercè Saumell
V: Lluís Masgrau
12.00 h
aula 209
Castillejo Cabeza, Marcel, Com el teatre juga amb la idea de pandèmia. El cas de les obres d’Eugène Ionesco P: Rossend Arqués
S: Núria Santamaria
V: Anna Solanilla
13.00 h
aula 208
Löffler, Péter, Conflictos internos, traumas y aislamientos en las monodrama óperas, ‘Andrómeda encadenada’, de Agustí Charles P: Christine W. Schmutz
S: Roberto Fratini
V: Francesc Cortès
13.00 h
aula 209
Segurado Mendez, Adriana, ¿Es posible la creación escénica decolonial en Europa? El panorama teatral catalán como ejemplo P: Anna Solanilla
S: Anna Corral
V: Jordi Jané
14.00 h
aula 208
Roig Vallejo, Teresa, Investigació sobre l’aplicació de les Constel·lacions Familiars de Bert Hellinger als personatges de William Shakespeare P: Ester Vendrell
S: Christine W. Schmutz
V: Beth Escudé
14.00 h
aula 209
Martín López, Alba, ‘Final de partida’, entre l’execució i la lectura. La posada en escena i la crítica a Catalunya P: Núria Santamaria
S: Carles Batlle
V: Anna Corral
17.00 h
virtual
Apú Hidalgo, María Guadalupe Cartografía sobre la producción teatral en Costa Rica durante el 2021 P: Núria Llorens
S: Rossend Arqués
V: Antoni Ramon

 

Lectura extraordinària, 14 de juliol

Horari i  aula Autor/a i títol tribunal
11.00 h
aula 204
Hernández Fernández, Lucía, La compañía A Panadaría y su apuesta por un teatro lésbico P: Jordi Jané
S: Daniela Palmeri
V: Francesc Foguet

P: presidència. S: secretaria. V: vocalia.

 

Procediment

 1. Les sessions de defensa pública dels TFM seran presencials, excepte en un cas que serà virtual (via Teams).
 1. El protocol de la presentació mantindrà la temporalització establerta en la guia docent, és a dir:
  – 15 minuts d’exposició per a l’autor/a del TFM, en què només ha d’exposar les conclusions i els punts forts i febles del treball;
  – 30 minuts per als membres del tribunal (10 minuts per a cadascun);
  – 15 minuts de debat/rèplica/deliberació.
  La qualificació final no es notificarà fins a l’enviament de l’acta de la sessió (vegeu el punt 3). La matrícula d’honor queda reservada per a l’estudiant que tingui millor nota i millor expedient del màster.
 1. Un cop consensuada la qualificació amb la resta de membres del tribunal, el president o la presidenta del tribunal del TFM es responsabilitzarà d’enviar l’acta en pdf, el mateix dia 2 de setembre, convenientment emplenada i signada, a l’estudiant avaluat i al coordinador del mòdul (francesc.foguet@uab.cat), amb còpia a la secretaria del Departament de Filologia Catalana (d.fil.catalana@uab.cat).