Calendari i horaris. Curs 2018-2019

ENTREVISTES

14 DE SETEMBRE DE 2018
 • 11.00 h., a l’Institut del Teatre de Barcelona: Entrevistes personalitzades per als estudiants que vulguin optar a matricular-se al mòdul de Pràctiques externes
  Atès que només es disposa de deu places per a les Pràctiques Externes, es demana als estudiants que aspirin a matricular-s’hi que lliurin amb una setmana d’antelació, a tot estirar, un breu curriculum vitae a la professora Montserrat Prat (pratbm@institutdelteatre.cat), en què s’especifiqui la formació i l’activitat duta a terme en l’àmbit de les arts escèniques.
  Els professors del mòdul valoraran especialment la qualitat de la formació teòrica i de les experiències pràctiques en l’àmbit de les arts escèniques, tant d’índole professional com amateur. Com que l’orientació de les pràctiques no és professionalitzadora sinó de recerca en els processos creatius, l’estudiant que vulgui fer-ne haurà de tenir una formació pràctica específica que permeti disposar d’un coneixement previ que faciliti la seva incorporació en la institució o entitat d’acollida. 
  D’altra banda, també es valorarà la diversitat de trajectòries dels estudiants i les possibilitats reals d’integració en les destinacions d’acord amb la borsa de pràctiques disponible.

SESSIÓ INAUGURAL I LLIÇO MAGISTRAL

21 DE SETEMBRE DE 2018
 • 10h Sessió inaugural del MUET a càrrec de l’equip de coordinació (Sala de Juntes, B7/025, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB). 

 • 12h Lliçó magistral de Jordi Coca, dramaturg i doctor en Arts Escèniques (Sala de Graus, B7/052,  Facultat de Filolsofia i Lletres, UAB)

 

CURS ACADÈMIC 2018-2019

PRIMER SEMESTRE
 • 43150 Metodologies d’anàlisi i investigació de les arts escèniques, 15 cr. – S1, dilluns i dimecres, UAB/ IT
 • 43151 Història de la representació: text i espectacle, 9 cr. – S1, dimarts, UAB
 • 43152 Laboratori de direcció d’actors i escenificació, 6 cr. – S1, dijous, IT
 • 43153 Laboratori de dramatúrgia, 9 cr. – S1, dimarts, IT
 • 43154 Teoria de la representació, 6 cr. – S1, dijous, UPF
 
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
16.00-19.00
43150 (UAB, IT) 43151 (UAB)
43153 (IT)
43150 (UAB, IT) 43154 (UPF)
43152 (IT)
Activitats complementàries
Recuperació de classes, si cal

 

SEGON SEMESTRE
 • 43155 Treball de fi de màster, 12 cr. – S2, sense horari reglat
 • 43156 Arts Escèniques i altres arts, 6 cr. – S2, dimecres, UAB
 • 43157 Crítica i recepció del drama contemporani, 6 cr. – S2, dilluns, UAB
 • 43158 Història i historiografia de les arts escèniques, 6 cr. – S2, dimarts, IT
 • 43159 Metodologia de la investigació en la dansa, 6 cr. – S2, dijous, IT
 • 43160 Pràctiques externes, 6 cr. – S2, sense horari reglat
 
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
16.00-19.00
43157 (UAB) 43158 (IT) 43156 (UAB) 43159 (IT) Activitats complementàries
43155 i 43160
Recuperació de classes, si cal

 

43150 Metodologies d’anàlisi i investigació de les arts escèniques – coord. Francesc Foguet

1. Mercè Saumell. 3, 10, 17, 24 i  31 d’octubre. IT.
2. Núria Santamaria, 8 i 15 d’octubre. UAB.
3. Francesc Foguet, 22 i 29 d’octubre. UAB.
4. Francesc Foguet i Núria Santamaria, 5 i 12 de novembre. UAB.
5. Francesc Cortès. 19 i 26 de novembre. UAB.
6. Lluís Masgrau. 7, 14, 21 i 28 de novembre, i 5, 12 i 19 de desembre. IT.
7. Víctor Molina. 9, 16, 23 i 30 de gener, i 6 de febrer. IT.

 

43151 Història de la representació: text i espectacle – coord. Rossend Arquès

 1. Rossend Arquès. 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre. UAB.
 2. Miquel M. Gibert. 6 i 13 de novembre. UAB.
 3. Enric Gallén. 20 i 27 de novembre. UAB.
 4. Anna Corral. 4, 11 i 18 de desembre, i 8 i 15 de gener. UAB.

43152 Laboratori de direcció d’actors i escenificació – coord. Mercè Saumell

 1. Antonio Simón Rodríguez. 4, 11, 18 i 25 d’octubre, 8 i 15 de novembre, 13 i 20 de desembre, i 10 de gener (presentació del projecte). IT.
 2. Alumnes/actors. 22 i 29 de novembre. IT

43153 Laboratori de dramatúrgia – coord. Carles Batlle

 1. Beth Escudé. 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre. IT.
 2. Carles Batlle. 6 i 13 de novembre. IT.
 3. Victoria Szpunberg. 20 i 27 de novembre, 4, 11 i 18 de desembre, i 8, 15 i 22 de gener. IT.

43154 Teoria de la representació – coord. Miquel Gibert

 1. Miquel M. Gibert. 4, 11, 18 i 25 d’octubre, i 8 de novembre. UPF.
 2. Enric Gallén. 15, 22 i 29 de novembre, i 13 i 20 de desembre. UPF.

43155 Treball de fi de màster – coord. Francesc Foguet

 • El 5 d’octubre, a les 16.00 hores: primera reunió informativa amb el coordinador del mòdul. UAB.
 • Durant el mes d’octubre: proposta de tema i adjudicació de tutor.
 • Durant el mes de novembre, primera sessió de tutoria amb el tutor assignat.
 • Durant el segon semestre, la resta de sessions de tutoria (tres, com a mínim)
 • Els dies 8 i 15 de febrer, a partir de les 16.00 h.: seminari conjunt sobre l’estat dels TFM. Cada alumne hi ha d’exposar durant 8 minuts: a) presentació del TFM; b) hipòtesi de partida; c) objectius; d) estat de la qüestió bibliogràfica; e) metodologia de treball; d) índex provisional; e) avenços significatius; f) dubtes i problemes. Debat posterior. UAB
 • El 4 de juliol: data límit de lliurament del treball; cal dipositar-ne una còpia definitiva, signada pel tutor, a la secretaria del departament de Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. No s’admetran treballs fora d’aquest termini.
 • El 18 de juliol, es faran públics els tribunals. Cada estudiant ha de lliurar una còpia definitiva del seu treball al director i als membres del tribunal.
 • El 2 i 3 de setembre: defensa pública dels treballs a la UAB.

43156 Arts Escèniques i altres arts – coord. Anna Corral

 1. Anna Corral. 6, 13, 20 i 27 de febrer. UAB.
 2. Núria Llorens. 6, 13, 20 i 27 de març. UAB.
 3. Anna Solanilla. 3, 10 i 24 d’abril, i 9 de maig. IT.

43157 Crítica i recepció del drama contemporani – coord. Núria Santamaria

 1. Núria Santamaria. 11, 18 i 25 de febrer, i 4 i 11 de març. UAB.
 2. Francesc Foguet. 18 i 25 de març, i 1, 8 i 29 d’abril. UAB.

43158 Història i historiografia de les arts escèniques – coord. Lluís Masgrau

 1. Boris Daussà. 12, 19 i 26 de febrer; 5, 12, 19 i 26 de març, i 2 i 9 d’abril. IT.
 2. Antoni Ramon. 23 i 30 d’abril, i 7 de maig. IT.

43159 Metodologia de la investigació en la dansa –coord. Roberto Fratini

 1. Ester Vendrell, 14, 21 i 28 de febrer, i 7 i 14 de març. IT.
 2. Roberto Fratini, 21 i 28 de març, i 4, 11 i 25 d’abril. IT.

43160 Pràctiques externes – coord. Beth Escudé.
Professors responsables: Montse Prat i Jordi Fondevila

 • 19 d’octubre, a les 16h, reunió inicial amb els tutors de les Pràctiques Externes. IT.
 • 9 de novembre, a les 16h, reunió per estudiar el perfil i el tipus de pràctica. IT.
 • 11 de gener, a les 16h, reunió per acabar de definir els perfils i tancar els convenis. IT.
 • 12 d’abril, a les 16h, tutories de seguiment. IT.
 • 14 de juny, a les 16 h, tutories de seguiment. IT.
 • 12 de juliol: lliurament de la memòria. IT.
 • 5 de setembre: defensa de la memòria. IT.