Calendari i horaris. Curs 2016-2017

SESSIÓ INAUGURAL I TUTORIES DE MATRÍCULA

28 DE SETEMBRE
 • 8.30 Entrevistes personalitzades per als estudiants que vulguin optar a matricular-se al mòdul de Pràctiques externes (B11/292, Sala de reunions del Departament de Filologia catalana, UAB)
 • 10.30 Sessió inaugural del MUET a càrrec de l’equip de coordinació i tutories personalitzades de matrícula (Sala de Juntes, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB)
 • 12.00 Matriculació dels estudiants a Gestió Acadèmica (Facultat de Filosofia i Lletres, UAB). Prèviament, han de passar per la sessió de tutoria.

 

CURS ACADÈMIC 2016-2017

PRIMER SEMESTRE
 • 43150 Metodologies d’anàlisi i investigació de les arts escèniques, 15 cr. – S1, dilluns i dimecres, UAB/ IT
 • 43151 Història de la representació: text i espectacle, 9 cr. – S1, dimarts, UAB
 • 43152 Laboratori de direcció d’actors i escenificació, 6 cr. – S1, dijous, IT
 • 43153 Laboratori de dramatúrgia, 9 cr. – S1, dimarts, IT
 • 43154 Teoria de la representació, 6 cr. – S1, dijous, UPF
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
16.00-19.00
43150 (UAB, IT) 43151 (UAB)
43153 (IT)
43150 (UAB, IT) 43154 (UPF)
43152 (IT)
Activitats complementàries
Recuperació de classes, si cal
SEGON SEMESTRE
 • 43155 Treball de fi de màster, 12 cr. – S2, sense horari reglat
 • 43156 Arts Escèniques i altres arts, 6 cr. – S2, dimecres, UAB
 • 43157 Crítica i recepció del drama contemporani, 6 cr. – S2, dilluns, UAB
 • 43158 Història i historiografia de les arts escèniques, 6 cr. – S2, dimarts, IT
 • 43159 Metodologia de la investigació en la dansa, 6 cr. – S2, dijous, IT
 • 43160 Pràctiques externes, 6 cr. – S2, sense horari reglat
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
16.00-19.00
43157 (UAB) 43158 (IT) 43156 (UAB) 43159 (IT) Activitats complementàries
43155 i 43160
Recuperació de classes, si cal
43150 Metodologies d’anàlisi i investigació de les arts escèniques – coord. Francesc Foguet

1. Mercè Saumell. 5 i 21 d’octubre. IT.
2. Núria Santamaria, 10 i 17 d’octubre. UAB.
3. Francesc Foguet, 24 i 31 d’octubre. UAB.
4. Francesc Foguet i Núria Santamaria, 7 i 14 de novembre. UAB.
5. Francesc Cortès. 21 i 28 de novembre. UAB.
6. Lluís Masgrau. 26 d’octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, i 7 de desembre. IT.
7. Víctor Molina. 5, 12 i 19 de desembre, i 9 i 16 de gener. IT.
8. Mercè Saumell. 16, 21 de desembre, 11 de gener. IT.

43151 Història de la representació: text i espectacle – coord. Rossend Arquès
 1. Rossend Arquès. 4, 11, 18 i 25 d’octubre, i 8 de novembre. UAB.
 2. Miquel M. Gibert. 15 i 22 de novembre. UAB.
 3. Enric Gallén. 29 de novembre, i 6 i 13 de desembre. UAB.
 4. Anna Corral. 20 de desembre, i 10, 17, 24 i 31 de gener. UAB.
43152 Laboratori de direcció d’actors i escenificació – coord. Mercè Saumell
 1. Antonio Simón Rodríguez. 13, 20 i 27 d’octubre, 3, 10 i 17 de novembre, 15 i 22 de desembre, i 12 i 19 de gener (presentació del projecte). IT.
 2. Alumnes/actors. 24 de novembre i 1 de desembre. IT
43153 Laboratori de dramatúrgia – coord. Carles Batlle
 1. Beth Escudé. 4, 11, 18 i 25 d’octubre, i 8 de novembre. IT.
 2. Victoria Szpunberg. 15, 22 i 29 de novembre, i 13 i 20 de desembre; 10, 17, 24, 31 de gener, i 7 de febrer. IT.
43154 Teoria de la representació – coord. Miquel Gibert
 1. Miquel M. Gibert. 6, 13, 20 i 27 d’octubre, i 3 de novembre. UPF.
 2. Enric Gallén. 10, 17 i 24 de novembre, i 1 i 15 de desembre. UPF.
43155 Treball de fi de màster – coord. Rossend Arqués
 • El 7 d’octubre, a les 16.00 hores: primera reunió informativa amb el coordinador del mòdul. UAB.
 • Del 10 al 21 d’octubre: proposta de tema.
 • Del 25 d’octubre al 4 de novembre: adjudicació de tutor.
 • Del 7 al 23 de novembre: sessions d’orientació amb el tutor i elecció definitiva del tema.
 • El 25 de novembre, presentació al coordinador del tema definitiu i aprovació de la proposta.
 • Del 26 de novembre al 20 de desembre: sessions amb el tutor i elaboració de l’esquema del treball.
 • El 13 i 20 de gener, a partir de les 16.00: presentació en sessió conjunta dels esquemes de treball realitzats pels alumnes. UAB.
 • A partir del 16 de gener: sessions de treball amb el tutor i elaboració del treball.
 • El 7 de juliol: data límit de lliurament del treball; cal dipositar-ne una còpia definitiva, signada pel tutor, a la secretaria del departament. No s’admetran treballs fora d’aquest termini.
 • El 14 de juliol, es faran públics els tribunals. Cada estudiant ha de lliurar una còpia definitiva del seu treball al director i als membres del tribunal.
 • El 4 i 5 de setembre: defensa pública dels treballs a la UAB.
43156 Arts Escèniques i altres arts – coord. Francesc Foguet
 1. Sara Martín. 8, 15 i 22 de febrer, i 1 de març. UAB.
 2. Núria Llorens. 8, 15, 22 i 29 de març. UAB.
 3. Anna Solanilla. 5, 19 i 26 d’abril, i 3 de maig. IT.
43157 Crítica i recepció del drama contemporani – coord. Núria Santamaria
 1. Francesc Foguet. 13, 20 i 27 de febrer, 6 de març. UAB.
 2. Núria Santamaria. 13, 20 i 27 de març, i 3 d’abril. UAB.
 3. Francesc Foguet i Núria Santamaria. 10 i 24 d’abril. UAB.
43158 Història i historiografia de les arts escèniques – coord. Lluís Masgrau
 1. Boris Daussà. 14, 21 i 28 de febrer; 7, 14, 21 i 28 de març, i 4 d’abril. IT.
 2. Antoni Ramon. 18 i 25 d’abril, i 2 de maig. IT.
43159 Metodologia de la investigació en la dansa –coord. Roberto Fratini
 1. Ester Vendrell, 9, 16, i 23 de febrer, i 2 i 9 de març. IT.
 2. Roberto Fratini, 16, 23 i 30 de març, i 6 i 13 d’abril. IT.
43160 Pràctiques externes – coord. Ester Vendrell
 • 7 d’octubre, a les 16h, reunió inicial amb els tutors de les Pràctiques Externes. IT.
 • 11 de novembre, a les 16h, reunió per estudiar el perfil i el tipus de pràctica. IT.
 • 13 de gener, a les 16h, reunió per acabar de definir els perfils i tancar els convenis. IT.
 • 21 d’abril, a les 16h, tutories de seguiment. IT.
 • 16 de juny, a les 16 h, tutories de seguiment. IT.
 • 14 de juliol: lliurament de la memòria. IT.
 • 6 de setembre: defensa de la memòria. IT.