Calendari i horaris. Curs 2015-2016

SESSIÓ INAUGURAL I TUTORIES DE MATRÍCULA

23 DE SETEMBRE
 • 9.00 Entrevistes personalitzades per als estudiants que vulguin optar a matricular-se al mòdul de Pràctiques externes (B11/292, Sala de reunions del Departament de Filologia catalana, UAB)
 • 11.00 Sessió inaugural del MUET a càrrec de l’equip de coordinació i tutories personalitzades de matrícula (Sala de Juntes, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB)
 • 12.00 Matriculació dels estudiants a Gestió Acadèmica (Facultat de Filosofia i Lletres, UAB). Prèviament, han de passar per la sessió de tutoria.

 

CURS ACADÈMIC 2015-2016

PRIMER SEMESTRE
 • 43150 Metodologies d’anàlisi i investigació de les arts escèniques, 15 cr. – S1, dilluns i dimecres, UAB/ IT
 • 43151 Història de la representació: text i espectacle, 9 cr. – S1, dimarts, UAB
 • 43152 Laboratori de direcció d’actors i escenificació, 6 cr. – S1, dijous, IT
 • 43153 Laboratori de dramatúrgia, 9 cr. – S1, dimarts, IT o 43154 Teoria de la representació, 6 cr. – S1, dijous, UPF
 
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
16.00-19.00
43150 (UAB, IT) 43151 (UAB)
43153 (IT)
43150 (UAB, IT) 43154 (UPF)
43152 (IT)

Activitats complementàries
Recuperació de classes, si cal

SEGON SEMESTRE
 • 43155 Treball de fi de màster, 12 cr. – S2, sense horari reglat o 43156 Arts Escèniques i altres arts, 6 cr. – S2, dimecres, UAB
 • 43157 Crítica i recepció del drama contemporani, 6 cr. – S2, dilluns, UAB
 • 43158 Història i historiografia de les arts escèniques, 6 cr. – S2, dimarts, IT
 • 43159 Metodologia de la investigació en la dansa, 6 cr. – S2, dijous, IT
 • 43160 Pràctiques externes, 6 cr. – S2, sense horari reglat
 
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
16.00-19.00
43157 (UAB) 43158 (IT) 43156 (UAB) 43159 (IT) Activitats complementàries
43155 i 43160
Recuperació de classes, si cal
43150 Metodologies d’anàlisi i investigació de les arts escèniques – coord. Francesc Foguet

1. Mercè Saumell. 7 i 14 d’octubre. IT.
2. Núria Santamaria, 5 i 19 d’octubre. UAB.
3. Francesc Foguet, 26 d’octubre i 2 de novembre. UAB.
4. Francesc Foguet i Núria Santamaria, 9 i 16 de novembre. UAB.
5. Francesc Cortès. 23 i 30 de novembre. UAB.
6. Lluís Masgrau. 21 i 28 d’octubre, i 4, 11, 18 i 25 de novembre, i 2 de desembre. IT. 7. Víctor Molina. 7, 14 i i 21 de desembre, i 11 i 18 de gener. IT.
8. Mercè Saumell. 9, 16 i 23 de desembre. IT.

43151 Història de la representació: text i espectacle – coord. Rossend Arquès
 1. Rossend Arquès. 6, 13, 20 i 27 d’octubre, i 3 de novembre. UAB.
 2. Miquel M. Gibert. 10 i 17 de novembre. UAB.
 3. Enric Gallén. 24 de novembre, i 1 i 15 de desembre. UAB.
 4. Anna Corral. 22 de desembre; 12, 19, 26 de gener, i 2 de febrer. UAB.
43152 Laboratori de direcció d’actors i escenificació – coord. Mercè Saumell
 1. Antonio Simon (actors). 8, 15 i 22 d’octubre, 5 i 19 de novembre, 3 de desembre, i 14 de gener (presentació del projecte).
 2. Pere Riera. 8 i 29 d’octubre, 26 de novembre, 17 de desembre, i 14 de gener (presentació del projecte).
 3. Alumnes/actors. 12 de novembre i 10 de desembre.
43153 Laboratori de dramatúrgia – coord. Carles Batlle
 1. Beth Escudé. 6, 13, 20 i 27 d’octubre, i 3 de novembre. IT.
 2. Carles Batlle. 10, 17 i 24 de novembre, i 1 i 15 i 22 de desembre; 12, 19 i 26 de gener, i 2 de febrer. IT.
43154 Teoria de la representació – coord. Miquel Gibert
 1. Javier Aparicio. 8 i 15 d’octubre. UPF.
 2. Miquel M. Gibert. 22 i 29 d’octubre. UPF.
 3. Enric Gallén. 5, 12, 19 i 26 de novembre, i 3 i 10 de desembre. UPF.
43155 Treball de fi de màster – coord. Rossend Arqués
 • El 9 d’octubre, a les 16.00 hores: primera reunió informativa amb el coordinador del mòdul. UAB.
 • Del 26 al 30 d’octubre: proposta de tema.
 • Del 2 al 6 de novembre: adjudicació de tutor.
 • Del 9 al 20 de novembre: sessions d’orientació amb el tutor i elecció definitiva del tema.
 • El 23 de novembre, presentació al coordinador del tema definitiu i aprovació de la proposta.
 • El 24 de novembre al 18 de desembre: sessions amb el tutor i elaboració de l’esquema del treball.
 • El 15 de gener, a partir de les 16.00: presentació en sessió conjunta dels esquemes de treball realitzats pels alumnes. UAB.
 • A partir del 18 de gener: sessions de treball amb el tutor i elaboració del treball.
 • El 18 de juliol: data límit de lliurament del treball; cal dipositar-ne una còpia definitiva, signada pel tutor, a la secretaria del departament. No s’admetran treballs fora d’aquest termini.
 • El 25 de juliol, es faran públics els tribunals. Cada estudiant ha de lliurar una còpia definitiva del seu treball al director i als membres del tribunal.
 • El 5 de setembre: defensa pública dels treballs a la UAB.
43156 Arts Escèniques i altres arts – coord. Francesc Foguet
 1. Sara Martín. 10, 17 i 24 de febrer, i 2 de març. UAB.
 2. Núria Llorens. 9, 16 i 23 de març, i 6 d’abril. UAB.
 3. Anna Solanilla. 13, 20 i 27 d’abril, i 4 de maig. IT.
43157 Crítica i recepció del drama contemporani – coord. Núria Santamaria
 1. Francesc Foguet. 15, 22 i 29 de febrer, 7 i 14 de març. UAB.
 2. Núria Santamaria. 21 i 28 de març, 4, 11, 18 d’abril. UAB.
43158 Història i historiografia de les arts escèniques – coord. Lluís Masgrau
 1. Boris Daussà. 12, 19 i 23 de febrer; 1, 8, 22 i 29 de març, i 5 d’abril. IT.
 2. Antoni Ramon. 12, 19 i 26 d’abril. IT.
43159 Metodologia de la investigació en la dansa –coord. Roberto Fratini
 1. Ester Vendrell, 4, 11, 18 i 25 de febrer, i 3 de març. IT.
 2. Roberto Fratini, 10 i 17 de març, i 7, 14 i 21 d’abril. IT.
43160 Pràctiques externes – coord. Ester Vendrell
 • 16 d’octubre, a les 16h, reunió inicial amb els tutors de les Pràctiques Externes. IT.
 • 6 de novembre, a les 16h, reunió per estudiar el perfil i el tipus de pràctica. IT.
 • 8 de gener, a les 16h, reunió per acabar de definir els perfils i tancar els convenis. IT.
 • 8 i 15 d’abril, a les 16h, tutories de seguiment. IT.
 • 3 i 10 de juny, a les 16 h, tutories de seguiment. IT.
 • 22 de juliol: lliurament de la memòria. IT.
 • 6 de setembre: defensa de la memòria. IT.