Calendari i horaris. Curs 2014-2015

MATRÍCULA I INAUGURACIÓ

23 DE SETEMBRE
 • 11:00 Entrevistes personalitzades per als estudiants que vulguin optar a matricular-se al mòdul de Pràctiques externes (B11/292, Sala de reunions del Departament de Filologia catalana, UAB)
25 DE SETEMBRE
 • 11.00 Tutories de matrícula (Sala de Graus, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB)
 • 11.30 Matriculació dels estudiants a Gestió Acadèmica (Facultat de Filosofia i Lletres, UAB). Prèviament, han de passar per la sessió de tutoria.
 • 16.00 Inauguració oficial del Màster. Lliçó inaugural de Manuel Molins (Sala de Graus, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB)

 

CURS ACADÈMIC 2014-2015

PRIMER SEMESTRE
  • 43150 Metodologies d’anàlisi i investigació de les arts escèniques, 15 cr. – S1, dilluns i dimecres, UAB/ IT
  • 43151 Història de la representació: text i espectacle, 9 cr. – S1, dimarts, UAB
  • 43152 Laboratori de direcció d’actors i escenificació, 6 cr. – S1, dijous, IT
  • 43153 Laboratori de dramatúrgia, 9 cr. – S1, dimarts, IT
  • 43154 Teoria de la representació, 6 cr. – S1, dijous, UPF
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
16.00-19.00
43150 (UAB, IT) 43151 (UAB)
43153 (IT)
43150 (UAB, IT) 43154 (UPF)
43152 (IT)
Activitats complementàries
SEGON SEMESTRE
  • 43155 Treball de fi de màster, 12 cr. – S2, sense horari reglat
  • 43156 Arts Escèniques i altres arts, 6 cr. – S2, dimecres, UAB
  • 43157 Crítica i recepció del drama contemporani, 6 cr. – S2, dilluns, UAB
  • 43158 Història i historiografia de les arts escèniques, 6 cr. – S2, dimarts, IT
  • 43159 Metodologia de la investigació en la dansa, 6 cr. – S2, dijous, IT
  • 43160 Pràctiques externes, 6 cr. – S2, sense horari reglat
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
16.00-19.00
43157 (UAB) 43158 (IT) 43156 (UAB) 43159 (IT) Activitats complementàries
43155 i 43160
43150 Metodologies d’anàlisi i investigació de les arts escèniques – coord. Francesc Foguet
 1. Mercè Saumell. 1 i 8 d’octubre. IT.
 2. Núria Santamaria. 6 i 13 d’octubre. UAB.
 3. Francesc Foguet. 20 i 27 d’octubre. UAB.
 4. Francesc Foguet i Núria Santamaria. 3 i 10 de novembre. UAB.
 5. Francesc Cortès. 17 i 24 de novembre. UAB.
 6. Lluís Masgrau. 15, 22 i 29 d’octubre, i 5, 12, 19 i 26 de novembre. IT.
 7. Víctor Molina. 1, 15 i 22 de desembre, i 12 i 19 de gener. IT.
 8. Mercè Saumell. 3, 10 i 17 de desembre. IT
43151 Història de la representació: text i espectacle – coord. Rossend Arquès
 1. Rossend Arquès. 7, 14, 21 i 28 d’octubre, i 4 de novembre. UAB.
 2. Enric Gallén. 11, 18 i 25 de novembre, i 2 i 9 de desembre. UAB.
 3. Anna Corral. 16 i 23 de desembre, i 13, 20 i 27 de gener. UAB.
43152 Laboratori de direcció d’actors i escenificació – coord. Mercè Saumell
 1. Antonio Simón Rodríguez, 9, 16 i 23 d’octubre; 6, 13 i 27 de novembre; 4 i 18 de desembre; i 8 de gener. Lliurament del projecte d’escenificació: 16 de gener. IT.
 2. Pere Riera, 9 i 30 d’octubre, 20 de novembre, 11 de desembre, i 8 de gener. IT.
43153 Laboratori de dramatúrgia – coord. Carles Batlle
 1. Guillem-Jordi Graells. 7, 14, 21 i 28 d’octubre, i 4 de novembre. IT.
 2. Joan Casas. 11, 18 i 25 de novembre, i 2 i 9 de desembre. IT.
 3. Carles Batlle. 16 de desembre; 13, 20 i 27 de gener, i 3 de febrer. IT.
43154 Teoria de la representació – coord. Miquel Gibert
 1. Javier Aparicio. 2 i 9 d’octubre. UPF.
 2. Miquel M. Gibert. 16, 23 i 30 d’octubre. UPF.
 3. Enric Gallén, 6, 13, 20, 27 de novembre, i 3 de desembre. UPF.
43155 Treball de fi de màster – coord. Rossend Arqués
 • El 10 d’octubre, a les 16.00 hores: primera reunió informativa amb el coordinador del mòdul.
 • Del 27 al 31 d’octubre: proposta de tema.
 • Del 3 al 7 de novembre: adjudicació de tutor.
 • Del 10 al 21 de novembre: sessions d’orientació amb el tutor i elecció definitiva del tema.
 • El 24 de novembre: presentació al coordinador del tema definitiu i aprovació de la proposta.
 • Del 26 de novembre al 19 de desembre: sessions amb el tutor i elaboració de l’esquema del treball.
 • El 16 de gener, a partir de les 16.00: presentació en sessió conjunta (43150) dels esquemes de treball realitzats pels alumnes.
 • A partir del 19 de gener: sessions de treball amb el tutor i elaboració del treball.
 • El 4 de maig és la data límit en què s’accepta, sempre que sigui per causes justificades, l’anul·lació de matrícula d’aquest mòdul.
 • El 15 de juliol: data límit de lliurament del treball: quatre còpies (tres per a cada membre del tribunal i una per al departament). No s’admetran treballs fora d’aquest termini.
 • El 24 de juliol: es faran públics els tribunals.
 • El 14 de setembre: defensa dels treballs.
43156 Arts Escèniques i altres arts – coord. Francesc Foguet
 1. Sara Martín. 11, 18 i 25 de febrer, i 4 de març. UAB.
 2. Pau Monterde. 11, 18 i 25 de març, i 8 d’abril. UAB.
 3. Núria Llorens. 15, 22 i 29 d’abril, i 6 de maig. UAB.
43157 Crítica i recepció del drama contemporani – coord. Núria Santamaria
 • Francesc Foguet. 16 i 23 de febrer, i 2, 9 i 16 de març. UAB.
 • Núria Santamaria. 23 de març, 13, 20 i 27 d’abril, i 4 de maig. UAB.
43158 Història i historiografia de les arts escèniques – coord. Lluís Masgrau
 1. Joan Casas. 10, 17 i 24 de febrer; 3, 10, 17 i 24 de març; i 7 d’abril (en aquest darrer cas, de 16.00 a 17.30). IT.
 2. Antoni Ramon. 14, 21 i 28 d’abril (en aquest darrer cas, de 16.00 a 18.30). IT.
43159 Metodologia de la investigació en la dansa –coord. Roberto Fratini
 1. Ester Vendrell, 12, 19 i 25 de febrer, i 5 i 12 març. IT.
 2. Roberto Fratini, 19 i 26 de març; i 9, 16 i 23 d’abril. IT.
43160 Pràctiques externes – coord. Ester Vendrell
 • 17 d’octubre, a les 16h: reunió inicial amb els tutors de les Pràctiques Externes. IT.
 • 7 de novembre, a les 16h: reunió per estudiar el perfil i tipus de pràctica. IT.
 • 9 de gener, a les 16h: reunió per acabar de definir perfils i tancar els convenis. IT.
 • 10 i 17 d’abril, a les 16h: tutories de seguiment. IT.
 • 4 i 11 de juny, a les 16h: tutories de seguiment.