Aquest curs 2023/24  s’implementa la modificació del Màster Universitari d’Estudis Teatrals (MUET), reverificat per l’AQU (Agència de Qualitat Universitària).

En aquesta nova versió renovada i millorada per tal d’ajustar el màster a les necessitats actuals, hem afegit nous continguts, com ara Estructures i Procediments de la Dramatúrgia Contemporània, Teoria i Pràctica de la Recepció Teatral o L’Escena Expandida, i hem ampliat les matèries relacionades amb el Disseny Escènic,  disciplina cada cop més present a molts nivells en les arts escèniques.

També hem obert dos nivells dels Laboratoris de Dramatúrgia Direcció d’Actors per tal de cobrir les diverses necessitats de l’alumnat, i hem reestructurat el volum de la majoria de les assignatures per tal d’oferir una millor flexibilitat a l’hora d’escollir.