EL MÀSTER ESTUDIS AVANÇATS DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES PROPORCIONA UNA FORMACIÓ ESPECÍFICA I AVANÇADA EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES

EL MÀSTER PERMET UNA ORIENTACIÓ MÉS ENFOCADA A LA RECERCA O MÉS ENFOCADA A LA PROFESSIONALITZACIÓ