Curs 2011-2012

Ja podeu consultar la Guia dels Màsters Oficials de la UAB per al curs 2011-2012
La UAB ha posat en marxa els màsters amb caràcter oficial, preu públic i adaptats al nou espai europeu d’educació superior. L’oferta de la UAB es concreta en una formació avançada que et permetrà o bé una especialització acadèmica o professional o bé iniciar la teva carrera investigadora.
Els màsters oficials tindran una durada fixa d’entre 60 crèdits i 120 crèdits, segons indicacions del Ministeri. Per tant, la seva durada serà independent de la formació acadèmica de cada persona. En funció de la formació prèvia de l’estudiant, el coordinador del màster podrà requerir cursar complements de formació (fins a un màxim de 60 crèdits).