Màster Interuniversitari en Estudis Teatrals
Lliçó inaugural del curs 2021-2002 a càrrec del doctor Miquel Maria Gibert (Universitat Pompeu Fabra)

“Mirant cap a París: Joan Oliver, el teatre de bulevard i alguna cosa més”
Divendres 1 d’octubre de 2021. Sala de Revistes. Facultat de Filosofia i Lletres (Universitat Autònoma de Barcelona)