Conferència de clausura del curs 2023-2024

Màster Oficial Interuniversitari
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (UAB-UB

Cartell en PDF

Joan Mascaró
Factors externs en la investigació filològica

Dilluns 3 de juny de 2024, a les 18:00 h
Sala de Professors de l’aulari Josep Carner
Facultat de Filologia i Comunicació
Universitat de Barcelona

Resum

L’anàlisi dels fets es veu sovint condicionada i interferida per factors externs de mena diversa. Fixar-se en aquests casos és important perquè, si els observem en l’obra dels altres, pot ser que ens afectin també a nosaltres. En aquesta presentació analitzaré la interferència de factors externs en dos casos. Un és un tema d’història de la llengua: quan apareix el català, com es produeix la transició del llatí al català i el tipus d’evidència a què es recorre. L’altre fa referència a la introducció en català de segments fonològics nous, en particular la fricativa velar sorda /x/ i a com s’ha interpretat.

Organitzen

Estudis de Filologia Catalana, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona

Departament de Filologia Catalana, Facultat de Filosofia i Lletres, Univeritat Autònoma de Barcelona