Full informatiu en PDF de la nova edició del màster 2012-2013

El màster Estudis avançats de llengua i literatura catalanes és la modificació del màster Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes, que sha impartit des del curs 2008-2009 al curs 2011-2012.