Conferència inaugural del curs 2017-2018
Màster Oficial Interuniversitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (UAB-UB)

Dolors Font Rotchés (Universitat de Barcelona)
“La música de la parla: les melodies del català”

Dilluns 6 de novembre de 2017, a les 18.30h
Sala d’actes (B7/1056)
Facultat de Filosofia i Lletres
UAB

Dolors Font Rotchés

És doctora per la UB i professora Titular d’Universitat del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència a la Facultat de Formació del Professorat en els Títols de Grau de Mestre en Educació Infantil i Primària i en Màsters Oficials.

És membre del Grup de Recerca Entonació i Parla i del Laboratori de Fonètica Aplicada de la UB (Campus Mundet).  S’ha especialitzat en l’estudi de la llengua oral des d’un punt de vista fònic: entonació, ritme, pronúncia i locució, tant en parla espontània com en d’altres models més formals, com el dels locutors de TV o el de la publicitat, en general. A més de la descripció d’aquests aspectes, també en desenvolupa aplicacions didàctiques en l’àmbit educatiu: aprenentatge del català com a primera llengua, i del català i de l’espanyol com a llengua estrangera.

És membre també del Grup d’Innovació Docent en Llengua Catalana del Departament de Filologia Catalana a la Facultat de Formació del Professorat, creat el 1991 i reconegut per la UB. S’ha especialitzat en la implementació de noves metodologies en l’ensenyament de la llengua catalana oral i escrita i de l’ús del portafolis. També ha treballat en la creació de materials multimèdia, com el CdROM CLICAT, i en la de continguts i activitats per a un entorn virtual (WebCt, Moddle).