Mar Massanell Messalles

Mar Massanell Messalles

Professora Agregada Interina d'Universitat

Dades de contacte

Correu electrònic: mar.massanell@uab.cat
Telèfon: 935811557

Més informació