Sessió de presentació del màster als alumnes del Grau de Llengua i Literatures Catalanes de la UAB