Els nostres professors: Víctor Martínez-Gil (UAB)

Víctor Martínez-Gil (UAB) fa un estat de la qüestió al voltant de la situació de la llengua catalana a la ponència «”Una nació sense Estat, un poble sense llengua?”: la llengua i la cultura a la sortida del franquisme» , dins del marc del Simposi Catalunya en la Transició i la Democràcia. Política i cultura (1975-2005).

UAB, 24 de novembre de 2016