M1 Metodologies d’anàlisi i investigació en les arts escèniques | (comú del màster, 15 ECTS, 1 quadrimestre) 

Aquest mòdul està orientat a articular una reflexió sobre l’anàlisi i la recerca (teòrica i pràctica) en les arts escèniques. L’objectiu és proporcionar eines metodològiques que atenguin la complexitat de l’objecte d’estudi i la possibilitat de fraccionar-ne els elements constitutius per a la seva anàlisi des de diferents perspectives.

M2 Treball de fi de màster | (comú del màster, 12 ECTS, 2 quadrimestre)

El mòdul es dedica exclusivament a l’elaboració d’un treball de reflexió i/o recerca original, escrit per cada alumne, sota la supervisió d’un dels docents del màster. El treball pot ser una mostra de producció científica o una recerca aplicada, acompanyada d’una reflexió teòrica, en relació amb un aspecte inèdit de les arts escèniques.

M3 Història de la representació: text i espectacle| (obligatori de l’especialitat A, 9 ECTS, 1 quadrimestre)

Des d’una perspectiva diacrònica, aquest mòdul ofereix a l’estudiant una aproximació a les metodologies d’estudi de la representació teatral des de l’antiguitat fins al present. S’aborda l’anàlisi de casos il·lustratius tenint en compte la relació del text dramàtic amb els codis espectaculars de l’època i els diversos aspectes que integren l’espectacle teatral.

M4 Teoria de la representació | (obligatori de l’especialitat A, 6 ECTS, 1 quadrimestre)

Aquest mòdul aborda des d’una perspectiva semiològica, els elements fonamentals que conflueixen en la representació teatral. Es tracta de proporcionar a l’estudiant un corpus teòric, unes eines metodològiques i una terminologia que li facilitin la comprensió del fenomen espectacular a través de l’anàlisi de la representació.

M5 Laboratori de dramatúrgia |  (obligatori de l’especialitat B, 9 ECTS, 1 quadrimestre)

L’objectiu d’aquest mòdul teoricopràctic és reflexionar sobre el concepte de la dramatúrgia per abordar posteriorment les tècniques i les metodologies a través de les quals es poden portar a terme recerques pràctiques en el terreny de la dramatúrgia. El mòdul abasta les diferents accepcions del treball dramatúrgic: escriptura de textos dramàtics, adaptació de textos dramàtics, dramatització de textos no teatrals, guió, guionatge d’esdeveniments, etc. El mòdul posa l’èmfasi en els paradigmes teòrics i pràctics contemporanis.

M6 Laboratori de direcció d’actors i escenificació | (obligatori de l’especialitat B, 6 ECTS, 1 quadrimestre)

El mòdul es desenvolupa a l’entorn d’un treball pràctic amb actors professionals que es vincula amb la construcció global d’un espectacle. L’objectiu és proporcionar referents a l’alumnat i abordar metodologies amb les quals realitzar recerques pràctiques en el camp dels processos creatius lligats a l’espectacle teatral. Les sessions pràctiques es complementen amb l’estudi de referents avançats relatius als paradigmes i eines sobre la direcció d’actors i l’escenificació que permetin desenvolupar una recerca pràctica.

M7 Pràctiques externes | (optatiu del màster, 6 ECTS, 2 quadrimestre)

Les pràctiques externes tenen com a objectiu posar en contacte l’estudiant amb determinats sectors professionals i ofereixen la possibilitat d’enfilar la recerca en el camp dels processos (creatius, pedagògics, de producció, etc.) que precedeixen els resultats. Es realitzen en empreses i institucions, tant del sector públic com del sector privat: productores de televisió, productores de teatre, sales d’exhibició, companyies de dansa, companyies de teatre, centre pedagògics, associacions culturals i socials, administracions públiques, tallers d’escenografia, mitjans de comunicació, etc. Les places són limitades. S’hi accedeix a través d’un procés de selecció.

M8 Metodologia de la investigació en la dansa | (optatiu de màster, 6 ECTS, 2 quadrimestre)

Aquest mòdul pretén donar eines d’investigació a l’alumnat atenent a les singularitats de la dansa. Ofereix una panoràmica general de les possibilitats i línies de recerca en dansa i un atansament a diferents paradigmes d’anàlisi en la recerca de la dansa en l’actualitat.

M9 Història i Historiografia de les arts escèniques | (optatiu de màster, 6 ECTS, 2 quadrimestre)

Aquest mòdul ofereix una reflexió sobre la disciplina d’estudi que anomenem Història de les Arts Escèniques. Es tracten les problemàtiques i els reptes actuals a l’hora d’abordar-la i la possibilitat d’obrir-hi nous camps d’investigació.

M10 Arts escèniques i d’altres arts | (optatiu de màster, 6 ECTS, 2 quadrimestre)

L’objectiu del mòdul és proporcionar eines metodològiques per a l’anàlisi de les relacions, confluències, interseccions i fronteres creatives entre les arts escèniques, les arts plàstiques, la música o el cinema. No es tracta d’oferir una anàlisi exhaustiva de les connexions entre les distintes arts, sinó de proporcionar tatxes significatives que enriqueixin les diverses perspectives d’estudi de les arts escèniques.

M11 Crítica i recepció del drama contemporani | (optatiu de màster, 6 ECTS, 2 quadrimestre)

En aquest mòdul s’aborda des d’una perspectiva històrica l’anàlisi d’alguns dels models més significatius de la dramatúrgia contemporània (de les avantguardes històriques fins a l’actualitat). Es consideren aproximacions teòriques, enfocaments crítics i mètodes d’anàlisi de la recepció relatius al drama contemporani.